Paskelbta: 2020-04-29 15:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Metinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

2020 m. balandžio mėn. 29 d. AB "Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Finansinės ataskaitos, Veiklos ataskaita, Socialinės atsakomybės ataskaita, Vadovybės patvirtinimas ir Audito išvada.

Žr. pridedamus failus.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5) 246 1419

Priedai


PZ 2019 SAA ataskaita LT.pdf
PZ 2019 IFRS LT.pdf