Publicēts: 2020-04-27 11:08:40 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par revidēta gada pārskata iesniegšanu

1) Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir novērojams būtisks pieprasījuma kritums nomas tirgū (kritiski zema aktivitāte), līdz ar to ir apgrūtināta iepriekš norādīto Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu iznomāšana, kā arī akustisko sistēmu ražošana ir pārtraukta līdz ārkartas situācijas atcelšanas brīdim.

2) Uz doto brīdi ir pārtrauktas sarunas ar potenciālajiem investoriem par ieguldījumiem uzņēmuma pilnvērtīgas darbības atjaunošanā līdz ārkārtas situācijas atcelšanas brīdim.

Iepriekš izklāstītie nepārvaramas varas apstākļi sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājuši Sabiedrības finanšu situāciju. Izsludinātais ārkārtas stāvoklis ir apgrūtinājis ienākumu gūšanu no Sabiedrības saimnieciskās darbības, līdz ar to informējam, ka revidēta gada pārskata iesniegšanas Komisijā termiņš paredzēts līdz 01.07.2020.