Publicēts: 2020-04-27 21:17:21 CEST
DelfinGroup
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA DelfinGroup publicē SIA BDO Assurance auditētos finanšu rezultātus par 2019. gadu

Grupas 2019. gada apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis par 16%, sasniedzot 21.8 milj. EUR. Grupas kredītportfelis periodā ir palielinājies par 56% līdz 31.6 milj. EUR.

2019. gadā DelfinGroup darbību ietekmēja izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā. Grupas auditētie finanšu rezultāti apliecina, ka likumdošanas izmaiņu kontekstā Sabiedrība ir spējusi turpināt augt un pelnīt.  Viens no stabilā snieguma iemesliem ir tas, ka likumdošanas izmaiņas neattiecas uz aizdevumiem pret ķīlu, kuri kopā ar citiem lombarda segmenta pakalpojumiem nodrošina 36% no Grupas kopējiem ieņēmumiem. Vēl jāuzteic DelfinGroup efektivitāte, kas panākta ar savlaicīgu jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanu un ar stingru izmaksu kontroli. DelfinGroup ir palielinājusi maksimālo aizdevuma summu līdz EUR 5000. Koncerna jaunākais zīmols VIZIA turpināja ieņemt vietu tirgū, sasniedzot 75% kredītportfeļa  pieaugumu.

Aizvadītā gada oktobrī DelfinGroup svinēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju un jauno desmitgadi iesāka ar jaunas korporatīvās identitātes definēšanu, tostarp nosaukuma maiņu uz DelfinGroup 2020. gada februārī. DelfinGroup atjaunotā misija - radīt un sniegt inovatīvus un pielāgotus finanšu risinājumus klientiem.

2019. gada 4. ceturksnī DelfinGroup gatavojās jaunai 5 milj. EUR obligāciju emisijai. Sagatavošanās etapā ietilpa jaunas kreditoru struktūras izveide, ar kuru visi esošo emisiju (ISIN LV0000802213 un ISIN LV0000801322) un jaunās emisijas (ISIN LV0000802379) obligacionāri, kā arī Mintos aizdevumu platforma kļuva par DelfinGroup nodrošinātajiem kreditoriem. Iepriekšminēto kreditoru prasījumi ir nodrošināti ar komercķīlu uz SIA DelfinGroup un tās meitu sabiedību SIA ViziaFinance, SIA ExpressInkasso un SIA REFIN visu mantu un prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī šīs lietu kopības nākamām sastāvdaļām. Ķīlas ņēmējs uz ķīlas nodrošinājuma aģenta līguma pamata ir ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, un ķīlas prasījumu summa ir 40.5 milj. EUR. Parakstīšanās uz jauno obligāciju emisiju tika sākta 15. novembrī un uz pārskatu parakstīšanas brīdi apmaksātais apjoms sasniedz 3.6 milj. EUR jeb 72% no iegrāmatotās emisijas.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2019. gadā tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji salīdzinājumā ar 2018. gadu: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa, %
Neto kredītportfelis 31.55 +56.2
Aktīvi  38.27 +43.5
Neto peļņa 3.91  -  3.5

2020. gada 12. martā Latvijas Republikas Ministru Kabinets pieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī saistībā ar COVID-19. Lai arī ārkārtas situācijas paredzamais ilgums un negatīvā ietekme uz ekonomiku nav precīzi nosakāma, uzņēmums ir pieņēmis un pieņems lēmumus turpmāk, lai nodrošinātu uzņēmuma likviditāti, izmaksu samazinājumu un portfeļa kvalitāti līdz COVID-19 situācijas atrisinājumam.

DelfinGroup iesniedz auditētu konsolidēto un mātes sabiedrības 2019. gada pārskatu.

DelfinGroup iesniedz Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2019. gadu.

DelfinGroup iesniedz investoru prezentāciju par 2019. gada darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

DelfinGroup ceturkšņa, pusgada un gada datus ir iespējams ērti aplūkot speciāli izveidotajā mājaslapā: www.delfingroup.lv.

 

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2.97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

 

 

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv


DelfinGroup_korporativas_parvaldibas_zinojums_2019_LAT.pdf
DelfinGroup_finansu_parskati_revideti_2019_LAT.pdf
DelfinGroup_company_presentation_2019_ENG.pdf