Paskelbta: 2020-04-23 10:40:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

UAB „Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. balandžio 22 d. baigtas oficialus siūlymas supirkti jos dukterinės bendrovės ESO akcijas.

UAB „Ignitis grupė“ planuoja inicijuoti privalomą dukterinių bendrovių akcijų supirkimą ir artimiausiu metu kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą su prašymu suderinti privalomo akcijų supirkimo kainą.

UAB „Ignitis grupė“ planuoja privalomo akcijų supirkimo kainą suderinimui teikti tokią pačią, kokia buvo mokama oficialaus siūlymo metu. Už vieną ESO akciją ketinama siūlyti mokėti 0,880 euro.

Balandžio 30 d. visuotiniame ESO akcininkų susirikime bus sprendžiama dėl 0,076 euro dydžio dividendų išmokėjimo. Jei dividendų mokėjimui bus pritarta, oficialaus siūlymo metu akcijas pardavę investuotojai gaus dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos. Tuo tarpu investuotojai, akcijas pardavę privalomojo supirkimo metu po teisių apskaitos dienos, gaus dividendus teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, tiek vieni, tiek kiti investuotojai gaus vienodą finansinę naudą.

Oficialaus siūlymo metu akcijas pardavę akcininkai taip pat įgavo pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu. „Ignitis grupė“ planuoja įgyvendinti viešą siūlymą mažmeniniams investuotojams (angl. retail offering). Taigi, privalomo siūlymo metu akcijas parduosiantieji ESO smulkieji akcininkai galimybę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų turės vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.

Apie privalomą akcijų išpirkimą bus komunikuojama viešai, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.


Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616