Paskelbta: 2020-04-23 10:40:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialus siūlymas dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir GEN). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. balandžio 22 d. baigtas oficialus siūlymas supirkti jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijas.

„Ignitis grupė“ planuoja inicijuoti privalomą GEN akcijų supirkimą ir artimiausiu metu kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą su prašymu suderinti privalomo akcijų supirkimo kainas.

„Ignitis grupė“ planuoja privalomo akcijų supirkimo kainą suderinimui teikti tokią pačią, kokia buvo mokama oficialaus siūlymo metu. Už vieną GEN akciją ketinama siūlyti mokėti 0,640 EUR kainą.

Balandžio 30 d. visuotiniame GEN akcininkų susirikime bus sprendžiama dėl 0,056 EUR dydžio dividendų išmokėjimo. Jei dividendų mokėjimui bus pritarta, oficialaus siūlymo metu akcijas pardavę investuotojai gaus dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos. Tuo tarpu investuotojai, akcijas pardavę privalomojo supirkimo metu po teisių apskaitos dienos, gaus dividendus teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, tiek vieni, tiek kiti investuotojai gaus vienodą finansinę naudą.

Oficialių siūlymų metu akcijas pardavę akcininkai taip pat įgavo pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu. „Ignitis grupė“ planuoja įgyvendinti viešą siūlymą mažmeniniams investuotojams (angl. retail offering). Taigi, privalomo siūlymo metu akcijas parduosiantieji GEN smulkieji akcininkai galimybę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų turės vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.

Apie privalomą akcijų išpirkimą bus komunikuojama viešai, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgamyba.lt/delistingavimas.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt