Paskelbta: 2020-04-22 18:24:17 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AUGA group, AB pranešimai apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius

AUGA group, AB (Bendrovė) gavo pranešimus apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius (pridedami).

Sandoriai, dėl kurių gauti pranešimai, yra pasirinkimo (opcionų) sandoriai  pagal programą dėl Bendrovės akcijų suteikimo Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojams ir valdymo organų nariams (Darbuotojai). Pagal šias opcionų sutartis Darbuotojai turės teisę ne anksčiau kaip po 3 metų pasirinkti, ar gauti iš Bendrovės sutartyje nustatytas akcijas. Akcijos Darbuotojams bus suteikiamos neatlygintinai (t. y. už 0 EUR), apmokamos iš Bendrovės suformuoto rezervo akcijoms suteikti.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

Priedai


Pranesimas_vadovo sandoris_TB_20200421_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_GJ_20200421_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_AS_20200421_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_LM_20200421_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_VG_20200421_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_MA_20200421_LT.pdf