Paskelbta: 2020-04-16 19:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės gavimo ir sandorio su susijusia šalimi sudarymo

AB „Pieno žvaigždės“ (įmonės kodas 124665536, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuva; toliau – Bendrovė) praneša, kad 2020 m. balandžio 16 d. gavo Bendrovės audito komiteto nuomonę dėl tarp Bendrovės ir su ja susijusios šalies (Bendrovės generalinio direktoriaus Aleksandr Smagin; toliau – Susijusi šalis) ketinamo sudaryti sandorio – paskolos sutarties, pagal kurią Susijusiai šaliai suteikiama 500 000 (penki šimtai tūkstančių) EUR eurų paskola, kurios grąžinimo terminas būtų numatytas iki 2024 m. liepos 1 d.

Audito komiteto nuomone, kuri teikiama atsižvelgiant į joje nustatytus kriterijus ir argumentus, numatomas sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas Bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37str. 6 dalimi Bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su aukščiau nurodyta nuomone Bendrovės buveinėje.  Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Bendrovės darbo valandomis.

2020 m. balandžio 16 d. Bendrovės valdyba pritarė Paskolos sutarties su Susijusia šalimi sudarymui. Galutinis paskolos grąžinimo terminas yra 2024 m. liepos 1 d., palūkanų norma pagal Paskolos sutartį - 5,83% metinių palūkanų (sutarties sudarymo metu Lietuvos banko skelbiama „Paskolų euro zonos namų ūkiams kitiems tikslams – naujų susitarimų“ palūkanų norma)

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419