Paskelbta: 2020-04-16 08:35:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl koronaviruso (COVID-19) galimo poveikio AB „Grigeo“ įmonių grupės veiklai

AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“ (toliau – Grupė) per pirmąjį 2020 m. ketvirtį pasiekė  35,9 mln. Eur  konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 1 mln. Eur mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. pasiekti 37,0 mln. Eur pardavimai.

Per pirmąjį 2020 m. ketvirtį Bendrovės pardavimai sudarė 17,6 mln. Eur ir buvo nežymiai didesni lyginant su 2019  m. pirmojo ketvirčio 17,1 mln. Eur pardavimų apimtimi.

Galutinio COVID-19 pandemijos poveikio Grupės bendrovių vykdomam verslui dar negalime įvertinti, tačiau balandžio mėnesį stebime užsakymų medienos plaušo plokštei bei popieriaus pakuotės gamybai sumažėjimą. Dėl mažėjančių užsakymų vadovybė artimiausiu laiku neplanuoja stabdyti gamybos linijų. Dėl nepakankamo užsakymų kiekio nepertraukiamai gamybai užtikrinti numatoma paankstinti planinius linijų remonto darbus bei papildyti gatavos produkcijos atsargų sandėlius.

Siekdami apsaugoti darbuotojus, klientus, tiekėjus ir partnerius nuo COVID-19 viruso bei užtikrinti vykdomos veiklos tęstinumą, ėmėmės papildomų prevencinių priemonių. Grupės darbuotojai, kurie gali atlikti savo funkcijas nuotoliniu būdu, dirba iš namų. Darbuotojams, dirbantiems Grupės bendrovių patalpose, suteikiamos papildomos asmeninės apsaugos ir asmens higienos priemonės, darbuotojai nuolat informuojami apie dėl COVID-19 susidariusią situaciją ir su tuo susijusius reikalavimus ir rekomendacijas. Taip pat ėmėmės naujų su sveikatos apsauga susijusių prevencinių organizacinių veiksmų, tokių kaip  kūno temperatūros matavimas, patalpų, paviršių, darbo priemonių dezinfekcija, srautų reguliavimas, trečiųjų asmenų patekimo į teritoriją ribojimas ir kt.

Grupėje suburta COVID-19 situacijos valdymo komanda, kuri kasdien stebi ir analizuoja situaciją Grupės įmonėse ir pagal poreikį koreguoja veiksmų planus. Tai užtikrina Grupės bendrovių darbuotojų, klientų, tiekėjų, lankytojų saugą ir sveikatą ir verslo tęstinumą dėl COVID-19 įtakos.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801