Paskelbta: 2020-04-15 19:29:08 CEST
AB "Linas"
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 m. balandžio 10 d. buvo baigtas savų akcijų supirkimas komiso pagrindais per AB „Šiaulių bankas“. 2020 m. balandžio 14 d. AB „Linas“ savų akcijų supirkimo metu įgijo viso 359 214 vnt. akcijų. Po savų akcijų supirkimo AB „Linas“ valdo 551 870 vnt. arba 2,30 proc. savų akcijų.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100