Publicēts: 2020-04-14 10:58:36 CEST
mogo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Mogo Finance paziņo neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. martā

Ievērojams rentabilitātes pieaugums EBITDA izteiksmē, neraugoties uz globālo Covid-19 pandēmijas ietekmi

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

  • Ievērojot iepriekš pausto apņemšanos, Mogo Finance akcionāri 2020. gada 1. ceturksnī ir ieguldījuši papildus kapitālu EUR 5 miljonu apmērā. Kopējais Grupā papildus ieguldītais kapitāls kopš 2019. gada septembra sasniedza EUR 10 miljonus.

 

  • Sekojot savai rentabilitātes pieauguma stratēģijai, Grupai ir izdevies sasniegt peļņu pēc nodokļiem un pirms valūtas kursa svārstībām 8 tirgos (3M 2019: 6 tirgos), un pozitīvu EBITDA rādītāju 12 tirgos (3M 2019: 8 tirgos).

 

  • Globālā Covid-19 pandēmija, kuras rezultātā ir samazinājušies izsniegto aizdevumu apjomi, ir pamudinājusi mūs ātri reaģēt samazinot izmaksu bāzi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, ar mērķi Grupai kļūt konkurētspējīgākai arī pēckrīzes periodā.                                                                                            

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI                 

  • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi, iekļaujot ieņēmumus no ilgtermiņa nomas, auguši par 29,8%, sasniedzot EUR 22,2 miljonus (3M 2019: EUR 17,1 miljons).

 

  • Pašu kapitālā pieaugums par 9,7%, sasniedzot EUR 31,6  miljonus (31.12.2019: EUR 28,8 miljoni).

 

  • Kārtējais straujais pieaugums EBITDA rādītājā par 39,7% līdz EUR 8,8 miljoniem (3M 2019: EUR 6,3 miljoni).

 

  • Neto peļņa pirms valūtas kursa svārstībām periodā palikusi nemainīga, salīdzinot ar trīs mēnešu periodu pagājušajā gadā, sasniedzot EUR 1,2 miljonus (3M 2019: EUR 1,2 miljoni), par spīti Covid-19 negatīvajai ietekmei.

 

 

Mogo Finance izpilddirektors Modestas Sudnius komentēja:

“Atskatoties uz pirmā ceturkšņa rezultātiem, mums šis periods būtu jāsadala divās daļās – pirms un pēc Covid-19. Janvārī, februārī un marta mēneša pirmajā pusē mēs izcili izpildījām savu šī gada stratēģiju un pārsniedzām plānotos rezultātus ar augstu EBITDA rādītāju, kā arī portfeļa un rentabilitātes pieaugumu. Tomēr marta mēneša otrajā pusē mums bija jāmaina sava stratēģija un pilnībā jāpārorientē mūsu uzmanība. Es esmu ļoti pateicīgs mūsu komandai, kurai 2 nedēļu laikā izdevās veikt būtiskas izmaiņas organizācijas pamatprocesos no IT līdz parādu piedziņai.

Mūsu galvenā prioritāte vīrusa uzliesmojuma laikā ir drošas darba vides nodrošināšana mūsu darbiniekiem, kā arī turpināt sniegt iespējami labākos pakalpojumus mūsu klientiem. Mogo ievēro vietējo institūciju sniegtos norādījumus un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai visi darbinieki varētu strādāt attālināti no mājām.

Izprotot šā brīža realitāti un ekonomisko ietekmi uz daudziem mūsu esošajiem klientiem, Mogo piedāvās elastīgu aizdevumu pārstrukturēšanas risinājumu, lai klienti varētu pārvarēt īstermiņa finanšu problēmas un turpināt izmantot Mogo pakalpojumus. Attiecībā uz jaunu aizdevumu izsniegšanu, valstīs, kuras vēl nav pilnībā slēgtas, Mogo turpina piedāvāt savus pakalpojumus labākajiem klientu segmentiem ar ievērojami stingrākām kredītspējas izvērtēšanas procedūrām, lai varētu ievērot atbildīgas kreditēšanas prasības.

Bez šaubām, gaidāmais periods būs izaicinājums visai nozarei, kā arī Mogo grupai. Mēs jau esam veikuši nepieciešamās darbības, lai ievērojami samazinātu mūsu izmaksu bāzi, un mēs turpināsim meklēt veidus kā vēl vairāk optimizēt mūsu produktus un operacionālo darbību. Mēs ļoti ticam mūsu pārdomātajam nodrošinātajam produktam un efektīvajiem procesiem, kas ļaus mums ierobežot Covid-19 radīto negatīvo efektu, un, tiklīdz situācija pasaulē stabilizēsies, mēs plānojam stiprināt savu pozīciju kā vadošais starptautiskais lietotu automašīnu finansētājs.”

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. martā ir pieejams šeit: https://mogo.finance/investment/results-and-reports/.

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2020. gada 15. aprīlī, plkst.15:00 CET.

 

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/4758607

 

Konferences zvana prezentācija būs pieejama šeit 2020. gada 15. aprīlī, plkst. 09:00 CET.

 

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

 

 

Par Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.  Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance ir izvērsis savu darbību 17 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 550 miljonus un apkalpo vairāk nekā EUR 196 miljonu finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētas ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

 

Mogo Finance piedāvā savus produktus, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 2 000 sadarbības partnerus visās valstīs, kā arī tiešsaistē.  Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā.  Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Ziemeļmaķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kenijā un Ugandā.

www.mogofinance.com

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

 

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

 

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

 

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma

 

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

 

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

 


Report_Q1_2020_LAT.pdf