Avaldatud: 2020-04-13 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q1/20 Q1/19 yoy
Supermarketid 118,3 110,9 6,7%
Kaubamaja 21,1 22,9 -7,6%
Autokaubandus 33,1 26,4 25,5%
Jalatsikaubandus 1,6 1,9 -13,2%
Kinnisvara 1,3 1,4 -4,9%
Müügitulud kokku 175,5 163,4 7,4%
    
Supermarketid 3,4 2,4 42,6%
Kaubamaja -1,0 -0,5 110,9%
Autokaubandus 0,3 0,6 -51,6%
Jalatsikaubandus -0,9 -0,5 98,1%
Kinnisvara 2,7 2,6 0,8%
IFRS 16 -0,3 -0,4 -11,8%
Maksueelne kasum kokku 4,1 4,3 -4,4%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 175,5 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 163,4 miljonit eurot, oli kasv 7,4%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,7 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (5,8 miljonit eurot). 2019. aasta esimese kvartali kahjum oli 2,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,1 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 0,2 miljoni euroga.

Grupile positiivselt alanud 2020. aasta esimene kvartal lõppes koroonakriisi piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U. müügipindade sulgemisega. Eriolukorra väljakuulutamise algul märtsi keskel toimunud supermarketite segmendi müügihüpe tasandus kiiresti klientide ettevaatliku poeskäigu ning e-poe võimekuse jõudluspiiri kätte jõudmise tulemusena. Samuti toimus eriolukorra väljakuulutamisega märtsi keskel oluline muudatus klientide tarbimiskäitumises, kui järsult vähenes tööstus- ja moekaupade tarbimine. Brutomarginaali mõjutasid negatiivselt jalatsisegmendi aasta esimeste kuude jõulised allahindlused ja kauplemise peatumine märtsis ning Grupi autokaubandussegmendi marginaali vähenemine seoses suurklientide müügimahu kasvuga. Tarbimise järsk e-kanalitesse pöördumine tõi kaasa Grupi e-poodide käibe kasvu, kus vaatamata kiiretele töökorralduse muudatustele on veel arenguruumi klientide nõudluse rahuldamiseks. Tööjõukulud kasvasid esimeses kvartalis 5,7%.

Grupi oluliste arendustegevustena jätkusid 2020. aasta I kvartalis Tallinnas Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone ehitustööd, samuti jätkatakse plaanikohaselt vana tehasehoone renoveerimisega. Märtsis koliti edukalt ümber Võrus asuv Selveri kauplus uude asukohta Kagukeskuses, kus viimase Selveri kauplusena avati klientidele SelveEkspressi teenus. SelveEkspressi teenus on nüüdsest kättesaadav kõigis Selveri kauplustes. Selver plaanib käesoleval aastal laiendada ühte ning renoveerida kuni kolm kauplust. Märtsi alguses avati uuenenud kontseptsiooniga SHU kauplus Lasnamäe Centrumis, kolides samas keskuses uuele asukohale. Jätkuvad Grupi autokaubandussegmendi Läti autokeskuste arendustööd.  

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 118,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,7%. Selveritest sooritati 2020. aasta I kvartalis 9,3 miljonit ostu, langedes aasta varasemaga võrreldes 1,5% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2020. aasta I kvartalis 3,4 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,0 miljonit eurot suurem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 1,3 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 2,8 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2020. aastal oli dividendide tulumaks 1,8 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Selveri I kvartali majandustulemustele avaldab mõju Võrus Vilja Selveri sulgemine veebruaris ning märtsis kaupluse avamine uuel pinnal, Kagukeskuses. Samuti märtsis Pärnus Suurejõe Selveri sulgemine renoveerimiseks. Eriolukorrast tingituna on ajutiselt suletud Selveri kauplus Tallinnas Ülemiste linnakus. Esimese kvartali müügitulemusi on positiivselt mõjutanud edukad kampaaniad ning märkimisväärne e-kaubanduse kasv, kus müügitulu kasv küündis 65%-le. Mõju avaldab ka liigaastast lisandunud täiendav müügipäev. Negatiivsed mõjud on tingitud kaupluste sulgemisest ning osadel asukohtadel eriolukorras kaubandusele seatud piirangutest. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside efektiivistamiseks tehtud investeeringud, soojem talv, mis on toonud säästu halduskuludesse. SelveEkspressi teenus on kättesaadav kõikides Selverites, mis on võimaldanud hoida aasta alguses püsinud palgasurve tingimustes tööjõuefektiivsust eelmise aasta tasemel.

Selver plaanib käesoleval aastal laiendada 1 ning renoveerida kuni 3 kauplust. Jõuliselt on kavas arendada e-poe teenust, rahuldamaks hüppeliselt kasvanud nõudlust teenuse järele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,1 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 7,6%. Kaubamajade 2020. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest kõrgem 0,5 miljoni euro võrra. Aasta algus oli Kaubamaja jaoks üsna edukas – hästi toimisid aasta alguse hooaja allahindluskampaaniad ning veebruaris aset leidnud Kodu Aeg kampaania oli viimase 9 aasta edukaim. Sellest hoolimata mõjutas kokkuvõttes Kaubamajade müügitulemust esimeses kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Covid-19 viiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tõttu langesid märtsi keskpaigast ka Kaubamaja külastajate arvud. 27. märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning nii sulges ka Kaubamaja kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja e-poes algas samal ajal Osturalli, mis sel aastal kestab 17 päeva. Selle aasta Osturalli 7 päeva käive e-poes ületab eelmise aasta e-müügi taset üle 50% ja tooteid on müüdud üle 80% enam. E-poe kasvanud käive aga ei suuda kahjuks olulises osas kompenseerida kampaania saamata jäänud tavakäivet.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, mis 2019. aasta sama perioodiga võrreldes jäi samale tasemele. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,05 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 49,2%. Esimeses kvartalis keskenduti sortimendianalüüsile ja muutustele, sealjuures suurendati e-poe sortimenti. Kvartali tulemus kujunes stabiilseks tänu õnnestunud turunduskampaaniatele jaanuaris ja veebruaris. Märtsi teise poole tulemust mõjutas negatiivselt eriolukorra kehtestamine seoses COVID-19 viirusepuhanguga, mil 27. märtsil suleti kõik I.L.U. füüsilised poed ning avatuks jäi e-pood.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 33,1 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 25,5%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 348 uut sõidukit. 2020. aasta esimeses kvartalis leidis aset autoturu langus kõikides Balti riikides, sh registreeriti Eestis Statistikaameti andmetel 2020. aasta kahe esimese kuu jooksul 3,0% vähem uusi sõiduautosid. Segmendi 2020. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile alla 0,3 miljoni euro võrra. 2020. aasta esimese kvartali kasumi nõrgenemise põhjuseks võib vaatamata müügitulu kasvule pidada Grupi autokaubandussegmendi uue Läti Škoda autokeskuse stardikulusid ning suurenenud müüki suurklientidele, mille marginaalid on madalamad.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2020. aasta esimeses kvartalis 1,6 miljonit eurot. Esimese kvartali kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,5 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt eelnevate hooaegade varu jõuline realiseerimine jaanuaris ja veebruaris. Märtsi alguses avati uuenenud kontseptsiooniga SHU kauplus Lasnamäe Centrumis, kolides samas keskuses uuele asukohale. Uue hooaja algus märtsis ebaõnnestus täielikult põhjustatuna COVID-19 viirusest tulenevast eriolukorrast riigis. Alates 27.03.2020 on kõik Grupi jalatsikaubanduse segmendi kauplused vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele suletud kuni Valitsus ei ole piirangut tühistanud.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2020. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot. Müügitulu vähenes 2019. aasta esimese kolme kuuga võrreldes 4,9%. Kinnisvarade segmendi 2020. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8%. Müügitulu languse tõi endaga kaasa 12.03.2020 Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord ning alates 27.03.2020 kehtestatud isikute liikumisvabaduse piirang ning kaubanduskeskustes viibimise keeld. Vastutustundliku ja hooliva üürileandjana on Grupi kinnisvarasegment kokkuleppeliselt alandanud üüritasu kuni eriolukorra lõppemiseni, kuna kehtestatud eriolukord ja keskustes viibimiskeeld põhjustab üürnikele keerulise majandusliku olukorra. Segmendi kasum kasvas vähesel määral vaatamata eriolukorrast tingitud müügitulu langusele. Kasumi kasvu tõi endaga kaasa aasta lõpus Lätis valminud Škoda müügisalongi ja kasutatud autode müügisalongi rentimine Grupi autosegmendile. Käesoleval aastal jätkatakse Grupi auto-segmendi Läti autokeskuse arendustöödega.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

  31.03.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 52 220 40 629
Nõuded ja ettemaksed 11 231 16 904
Varud 82 383 78 305
Käibevara kokku 145 834 135 838
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 114 114
Sidusettevõtjad 1 776 1 721
Kinnisvarainvesteeringud 60 541 60 458
Materiaalne põhivara 345 545 319 192
Immateriaalne põhivara 5 002 4 990
Põhivara kokku 412 978 386 475
VARAD KOKKU 558 812 522 313
 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 43 250 46 448
Võlad ja ettemaksed 121 490 89 831
Lühiajalised kohustused kokku 164 740 136 279
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused 197 389 157 876
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 322 322
Pikaajalised kohustused kokku 197 711 158 198
KOHUSTUSED KOKKU 362 451 294 477
Omakapital  
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 92 973 93 496
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 84 642 115 594
OMAKAPITAL KOKKU 196 361 227 836
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 558 812 522 313

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  3 kuud 2020 3 kuud 2019
     
Müügitulu 175 496 163 445
Muud äritulud 243 240
   
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -134 030 -123 076
Mitmesugused tegevuskulud -10 534 -10 552
Tööjõukulud -18 233 -17 246
Põhivara kulum ja väärtuse langus -7 991 -7 637
Muud ärikulud -231 -251
Ärikasum 4 720 4 923
Finantskulud -697 -714
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 55 56
Kasum enne tulumaksustamist 4 078 4 265
Tulumaks -5 821 -6 453
Aruandeperioodi puhaskahjum -1 743 -2 188
Muu koondkasum
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM -1 743 -2 188

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_1Q2020_est.pdf