Paskelbta: 2020-04-09 08:30:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Metinė informacija

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. audituota metinė informacija

Skelbiame SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau vadinama Bendrove) 2019 m. audituotą metinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2019 m.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Priedai


INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija-2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Audito komiteto_ataskaita_2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019.pdf