Paskelbta: 2020-04-08 16:16:54 CEST
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba AB "Žemaitijos pienas" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB "Žemaitijos pienas" akcijomis (ZMP1L, ISIN kodas LT0000121865) 2020-04-09 nuo 15 val.

Prekyba stabdoma emitento prašymu dėl vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020-04-09, kuris prasidės 15 val.

Prekyba bus atnaujinta atskiru Nasdaq Vilnius sprendimu po Bendrovės pranešimo apie visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.