Paskelbta: 2020-04-08 15:01:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2019 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 28 958 136,53 eurai arba 2,3784 euro akcijai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt