Paskelbta: 2020-04-08 12:43:58 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. balandžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-08 12:43 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. balandžio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 29,5312 1620,6656 91,979 197448,0008
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,4161 23,0297 2290,3526 748253,15
INVL Baltijos fondas 30,7304 49,142543 15,5955 195819,176347

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com