Paskelbta: 2020-04-07 19:20:50 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Pieno žvaigždės" visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės", buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio mėn. 29 d. 11:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:30 val.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat Lietuvos banko rekomendacijas, jei Susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti Susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika. Tuo atveju, jei Susirinkimo dieną karantino režimas jau bus atšauktas, Susirinkimas bus organizuojamas nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame formos.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+37052461419

Priedai


2020 04 29 AGM draft resolutions.pdf
AK ataskaita 2019 LT.pdf
2020 04 29 AGM general voting bulletin.pdf
PZ 2019 IFRS LT.pdf
Remuneration policy.pdf
2020 04 29 AGM announcement.pdf
PZ 2019 SAA ataskaita LT.pdf