Paskelbta: 2020-04-07 16:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų kovo mėn. preliminarios veiklos pajamos

Preliminarios KN (AB „Klaipėdos nafta“, toliau – Bendrovė) SGD terminalų 2020 m. kovo mėn. pardavimo pajamos yra 3,7 mln. eurų (2019 m. kovo mėn. pajamos siekė 5,6 mln. eurų). SGD terminalų pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį, SGD perkrovos pajamos iš reguliuojamos veiklos ir konsultacinės paslaugos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remiantis nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuojant jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. pirmųjų trijų mėnesių SGD terminalų preliminarios pardavimo pajamos 32,6 proc. mažesnės dėl nuo 2020  m.  sausio  1  d. 42 proc. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. kovo mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekė 3,4 mln. eurų, lyginant su praėjusių metų kovo mėn., pajamos 0,8 mln. eurų arba 30,8 proc. didesnės. Pajamų didėjimui įtakos turėjo kovo mėn. 49,0 proc. išaugusi naftos produktų krova. Naftos terminalų 2020 m. trijų mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekė 7,5 mln. eurų ir yra 8,5 proc. mažesnės, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, dėl per pirmą ketvirtį mažiau perkrautų naftos produktų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-kovo mėn. pardavimo pajamos sudaro 19,7 mln. eurų ir yra 25,1 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (26,3 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 KovasSausis-kovas
 2020 m.2019 m.Pokytis, %2020 m.2019 m.Pokytis%
Naftos terminalų veikla3,42,630,8%7,58,2-8,5%
SGD terminalų veikla3,75,6-33,9%12,218,1-32,6%
Iš viso7,18,2-13,4%19,726,3-25,1%

Vadovybės komentaras

Kovo mėn. aktyviai vyko žaliavinės naftos krova KN naftos terminale Klaipėdoje – tai turėjo teigiamą poveikį naftos terminalų pajamoms, kurios, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, augo 30,8 proc. Vertinant sausio-kovo mėn. tendencijas, KN naftos terminalų pajamoms įtakos turėjo tai, kad per pirmąjį ketvirtį fiksuotos ir istorinės naftos kainų žemumos, ir sumažėjusios naftos perdirbimo maržos, kas atitinkamai lėmė sumažėjusias naftos produkcijos gamybos ir produktų tranzito apimtis.

Klaipėdos SGD terminalas ir toliau išlaiko aukštas išdujinimo apimtis. Tad pagrindinis veiksnys, darantis įtaką 2020 m. sausio-kovo mėn. Klaipėdos SGD terminalo pajamoms, yra 2019 m. KN priimti sprendimai, leidę optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus ir atitinkamai sumažinti saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų kasmet.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594