Publicēts: 2020-04-07 15:31:24 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par papildu SIA AgroCredit Latvia obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Pamatojoties uz Nasdaq Riga 2020. gada 7. aprīļa lēmumu, ar 2020. gada 8. aprīli Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā līdzās jau kotētajām 1 000 SIA AgroCredit Latvia obligācijām ar kopējo nominālvērtību EUR 5 000 000 (ISIN LV0000802106), tiek iekļautas papildus 200 SIA AgroCredit Latvia obligācijas ar kopējo nominālvērtību EUR 1 000 000 (ISIN LV0000802106).

Sākot ar 2020. gada 8. aprī Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks kotētas SIA AgroCredit Latvia obligācijas ar šādiem raksturlielumiem:

 

Emitenta nosaukums SIA AgroCredit Latvia
Emitenta saīsinātais nosaukums ACL
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802106
Vērtspapīra dzēšanas datums 31.12.2026
Nominālvērtība 5 000 EUR
Iekļauto obligāciju skaits 1 200
Biržas tirdzniecības kods ACLB070026A
Kupona procentu likme (%) 7.00%
Kupona izmaksas datumi 31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026

 

Saskaņā ar emisijas prospektu SIA AgroCredit Latvia ir tiesības emitēt vēl papildus 800 obligācijas līdz 2026. gada 1. decembrim, sasniedzot kopējo emisijas apjomu EUR 10 000 000.

Par papildu obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iesniegti jauni Kotēšanas pieteikumi. Visi turpmākie Nasdaq Riga valdes lēmumi par papildus SIA AgroCredit Latvia obligāciju iekļaušanu tiks paziņoti nekavējoties pēc to pieņemšanas.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius