Paskelbta: 2020-04-07 12:16:06 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. balandžio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-07 12:16 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. balandžio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 29,4297 443,9124 16,5345 195919,3142
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,3724 0 18,1064 750520,4729
INVL Baltijos fondas 29,8716 3,347661 0,688151 195785,629304

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com