Paskelbta: 2020-04-06 13:28:42 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

CORRECTION: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Pakoreguota apyvarta.

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. balandžio 06 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630055
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB0N021C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB0N021C
Atsiskaitymo data 2020-04-08
Išpirkimo data 2021-01-31
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,030
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,002
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,010
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 188 670 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 1 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 85 000 000,00
Apyvarta, EUR 84 998 953,96

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.