Publicēts: 2020-04-06 13:11:41 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta SIA AgroCredit Latvia obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru sekojošu SIA AgroCredit Latvia papildu obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā: 

 

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000802106 5 000 1 000 000 EUR 31.12.2026

 

   

Uz kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdi ir emitētas 1 000 obligācijas ar kopējo vērtību 5 000 000 EUR. Pirmais iekļaušanas datums Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā bija 2016. gada 26. augusts. Saskaņā ar emisijas prospektu SIA AgroCredit Latvia ir tiesības emitēt vēl papildus 1 000 obligācijas līdz 2026. gada 1. decembrim, sasniedzot kopējo emisijas apjomu 10 000 000 EUR.

Norēķinu datums papildus emitējamajām 200 obligācijām, par kurām ir iesniegts Kotēšanas pieteikums, ir 2020. gada 8. aprīlis.

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com
 

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.