Paskelbta: 2020-04-06 13:00:05 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. balandžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-06 13:00 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. balandžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 28,0722 0 0,1243 195491,9363
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,4288 1,8502 0 750538,5793
INVL Baltijos fondas 29,3591 77,881134 35,9773 195782,969794

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com