Paskelbta: 2020-04-06 12:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Nauji sprendimų projektai 2020 m. balandžio 10 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 1

Informuojame, kad AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdyba patvirtino naują alternatyvų 2020 m. balandžio 10 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektą darbotvarkės klausimu Nr. 1, kuriuo suteikiama teisė akcininkams akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu Nr. 264 Lietuvos Respublikoje buvo pratęstas karantinas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei (Priedas Nr. 2).

Apie poreikį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai prašome informuoti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš visuotinį akcininkų susirinkimą el. pašto adresu: i.berzauskas@kn.lt arba info@kn.lt. Visais atvejais Bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, nebus leista dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2020 m. kovo 19 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=929098&messageId=1170558


PRIDEDAMA:

1. Visi sprendimų projektai;

2. Balsavimo biuletenis visais darbotvarkės klausimais.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedai


Priedas Nr. 2 Balsavimo biuletenis visais darbotvarkės klausimais_VAS_lt_2020-04-10.docx
Priedas Nr. 1_Visi sprendimų projektai_VAS_lt_2020-04-10.pdf