Paskelbta: 2020-04-03 15:10:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Invalda INVL“ audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos paskelbimo

AB „Invalda INVL“ praneša, kad audito įmonės patikrinto konsoliduoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir auditoriaus išvados balandžio 8 d., kaip buvo numatyta, nepaskelbs.

Dėl COVID-19 protrūkio sukeltų apribojimų dar nėra pasibaigęs audito procesas tiek dalyje grupės įmonių, tiek pačioje „Invaldoje INVL“. Nors Lietuvos banko paskelbtame pranešime nurodoma, kad metinių finansinių ataskaitų paskelbimas neturėtų būti vėlesnis nei iki liepos 1 d., „Invalda INVL“ dės visas pastangas, kad audito patikrintos konsoliduotos metinės ataskaitos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu būtų patvirtintos iki balandžio 30 d.

„Invalda INVL“ informuoja, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo planuoja paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com