Paskelbta: 2020-04-03 12:10:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. balandžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-03 12:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. balandžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,6106 977,2464 56,4141 195492,0606
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,5540 1707,0339 395,0001 750536,7291
INVL Baltijos fondas 29,3549 0 69,344925 195741,065960

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com