Avaldatud: 2020-04-03 10:40:15 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS-i PRFoods võlakirjade noteerimisest Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2020-04-03 10:40 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 10.03.2020. a otsusele noteeritakse AS-i PRFoods kuni 110 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot (PRFoods võlakiri 22.01.2025,  ISIN kood: EE3300001577) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et: 

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 03. aprill 2020. a. on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt ja vastavalt pakkumistulemustele on 100 000 AS-i PRFoods võlakirja noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates esmaspäevast, 06. aprill 2020. a.

 

Täiendav info:

Emitendi nimi AS PRFoods
Emitendi lühinimi PRF
ISIN kood EE3300001577
Lunastamiskuupäev 22.01.2025
Väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Väärtpaberite arv 100 000
Kogunimiväärtus 10 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi PRFB062525A
Intressimäär 6,25%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas
  22.01; 22.07

 

AS-i PRFoods prospekt, eestikeelne kokkuvõte ja prospekti lisa on lisatud käesoleva teate manusesse.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Prospekti eestikeelne kokkuvõtte.pdf
Prospectus.pdf
Prospectus Supplement.pdf