Paskelbta: 2020-04-02 16:30:00 CEST
Ignitis gamyba
Kita informacija

Pradedamas „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ pradeda savo dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimą.

„Ignitis grupė“ oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas pradeda balandžio 3 d., penktadienį. Siūlymo laikotarpis, kurio metu bus galima parduoti akcijas, tęsis 20 dienų iki balandžio 22 d. (imtinai). Už vieną Bendrovės akciją bus mokama 0,640 EUR. Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per vertybinių popierių biržą Nasdaq Vilnius, tarpininkaujant SEB bankui.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, jeigu smulkieji akcininkai susidurtų su sunkumais parduodant savo akcijas „Ignitis grupei“, būtų vertinama galimybė pratęsti oficialaus siūlymo terminą.

Akcijas pardavusieji gaus papildomų naudų

Tie smulkieji akcininkai, kurie Bendrovės akcijų turėjo 2020 metų kovo 17 d., jas pardavę „Ignitis grupei“ iki 2020 m. balandžio 22 d., patvirtinus Lietuvos bankui, įgis pirmumo teisę įsigyti akcijų „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo metu.

Be to, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams atitinkamai 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją. Jei 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime šie sprendimai bus priimti, dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos gaus ir tie akcininkai, kurie savo akcijas „Ignitis grupei“ jau bus pardavę oficialaus siūlymo metu, t. y. iki akcininkų teisių apskaitos dienos.

Kaip parduoti akcijas?

Asmeninę vertybinių popierių sąskaitą turintys akcininkai iki 2020 m. balandžio 22 d. (imtinai) banke ar finansų maklerio įmonėje, kurioje sąskaitą turi, turėtų pateikti pavedimą parduoti savo turimas akcijas „Ignitis grupei“.

Jei akcininkas asmeninės vertybinių popierių sąskaitos neturi, ją atsidaryti gali bet kuriame banke ar finansų maklerio įmonėje. Ten pat akcininkai galės pateikti prašymą dėl jiems priklausančių akcijų pervedimo iš Bendrovės emitento apskaitos tvarkytojo SEB banko į asmeninę sąskaitą bei pateikti pavedimą parduoti savo turimas akcijas.

Informaciją apie turimų Bendrovės akcijų skaičių gali suteikti bankas arba finansų maklerio įmonė, kurioje akcininkai turi vertybinių popierių sąskaitą. Neturintys asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, turėtų kreiptis į emitentų apskaitos tvarkytoją SEB banką tel. (8 5) 268 2800 arba kitais interneto svetainėje www.seb.lt nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos: www.ignitisgamyba.lt/delistingavimas arba www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt