Paskelbta: 2020-04-02 15:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Oficialus siūlymas supirkti AB “Ignitis gamyba” akcijas

 

Nuo 2020-04-03 pradedamas privalomo oficialaus siūlymo supirkti  AB “Ignitis gamyba” (ISIN kodas LT0000128571) įgyvendinimas.
Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-04-22.
1 akcijos kaina – 0,64 EUR.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 20 629 860 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga – LNR1LTO.

 

Privalomo oficialaus siūlymo detales ir cirkuliarą galima rasti čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=931657&messageId=1173715

 

Privalomo oficialaus siūlymo išplėstos taisyklės yra prisegtos prie šio pranešimo.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com

 


Extended_rules_TO_ESO_LNR_20200402_Approved.pdf