Paskelbta: 2020-04-02 15:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Oficialus siūlymas supirkti AB “Energijos skirstymo operatorius” akcijas

Nuo 2020-04-03 pradedamas privalomo oficialaus siūlymo supirkti AB “Energijos skirstymo operatorius” (ISIN kodas LT0000130023) įgyvendinimas.
Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-04-22.
1 akcijos kaina – 0,88 EUR.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 44 886 572 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - ESO1LTO. 

 

Privalomo oficialaus siūlymo detales ir cirkuliarą galima rasti čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=931656&messageId=1173713

 

Privalomo oficialaus siūlymo išplėstos taisyklės yra prisegtos prie šio pranešimo.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com

 


Extended_rules_TO_ESO_LNR_20200402_Approved.pdf