Paskelbta: 2020-04-02 13:08:28 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. balandžio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-02 13:08 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. vasario 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,2084 103,3582 12,1262 194571,2283
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,5581 0 0,1158 749224,6953
INVL Baltijos fondas 29,3673 24,091421 18,764962 195810,410885

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com