Avaldatud: 2020-04-01 15:00:00 CEST
Nordecon
Dividendide jaotus ja maksmine

COVID-19 viiruse levikuga seotud piirangute mõju Nordecon AS dividendide ja aktsiakapitali vähendamise otsustele

Nordecon AS on 06.02.2020. a börsiteates muuhulgas avalikustanud juhatuse ettepaneku dividendideks 2019. a majandusaasta eest ja tuumikaktsionäri kavatsuse aktsiakapitali vähendamiseks 2020. aastal.

Arvestades COVID-19 viiruse kiire leviku piiramiseks Eestis kehtestatud eriolukorda, millel on lähitulevikus eeldatav negatiivne mõju ka ehitussektorile, teeb juhatus kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku 2020. a korralisele aktsionäride üldkoosolekule dividendide maksmise ettepanekut mitte esitada. Samuti on nõukogu informeerinud juhatust kavatsusest aktsiakapitali vähendamise makse ettepanekut aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda mitte lülitada.

Kuivõrd praeguse riikliku eriolukorra ja sellega kaasnev tegelik mõju  Eesti majandusele, ehitussektorile ja kontserni majandustegevusele on hetkel raskesti hinnatav ja teadmata, plaanivad Nordecon ASi kontserni juhatus ja nõukogu uuesti arutada 2019. a majandusaasta eest dividendide maksmise küsimust pärast 2020. a III kvartali ja üheksa kuu majandustulemuste avaldamist.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com