Paskelbta: 2020-04-01 13:09:59 CEST
APB "Apranga"
Kita informacija

PATIKSLINIMAS: „Aprangos“ grupės 2020 m. investuotojo kalendorius

Patikslintos pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, 2019 m. metinės informacijos bei mėnesio apyvartų skelbimo datos.

„Aprangos“ grupės reglamentuojamą informaciją bei informaciją investuotojams 2020 metais planuojama skelbti tokia tvarka:

2020.01.02 - 2019 m. gruodžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.02.03 - 2020 m. sausio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.02.27 - 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
2020.03.02 - 2020 m. vasario mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.04.01 - 2020 m. kovo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.04.07 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą
2020.04.07 - 2019 m. metinė informacija
2020.04.28 - 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2020.04.30 - Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai
2020.07.01 - 2020 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.07.30 - 2020 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2020.08.03 - 2020 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.09.01 - 2020 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.10.01 - 2020 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.10.29 - 2020 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
2020.11.02 - 2020 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2020.12.01 - 2020 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801