Paskelbta: 2020-04-01 13:02:39 CEST
APB "Apranga"
Pranešimas apie esminį įvykį

„Aprangos” grupės apyvarta

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2020 m. kovo mėnesį sudarė 8,6 mln. eurų ir sumažėjo 51,3% lyginant su 2019 m. kovo mėnesiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2020 m. kovo mėnesį, lyginant su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo 57,8%, Latvijoje sumažėjo 35,6%, o Estijoje sumažėjo 46,9%. Remiantis Lietuvos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. kovo 16 d. dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) uždarytos visos Aprangos Grupės parduotuvės Lietuvos Respublikoje. Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. kovo 27 d. Estijoje uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose. Nuo 2020 m. kovo 28 d. parduotuvės Latvijoje, veikiančios prekybos centruose, nebegali dirbti savaitgaliais. Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą.

2020 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 45,8 mln. eurų, arba 7,9% mažiau, nei 2019 m. I-ą ketvirtį.

2020 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupė atidarė 3 parduotuves, rekonstravo 4 parduotuves bei 5 parduotuves uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 184 parduotuvių tinklą (105 Lietuvoje, 51 Latvijoje ir 28 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 93,3 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 15,6%.

APB „Apranga“ valdyba kol kas neperžiūrėjo 2019 m. lapkričio 28 dieną paskelbtų 2020 metų apyvartos ir plėtros planų. Tačiau, darant prielaidą, kad parduotuvės nevykdys veiklos (Latvijoje – vykdys ribotą veiklą) iki 2020 m. birželio 1 d., tikėtina, jog Grupės apyvarta 2020 metais bus 30-35% mažesnė nei anksčiau planuota.

Grupė nebeplanuoja kas mėnesį skelbti praėjusio mėnesio apyvartos rezultatų, iki kol pradės veikti šiuo metu laikinai uždarytos parduotuvės.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801