Paskelbta: 2020-04-01 12:10:03 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-04-01 12:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,5504 40,9827 31,945 194479,9963
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,5800 597,2608 0 749224,8111
INVL Baltijos fondas 29,5413 21,66797 3,778354 195805,084426

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com