Paskelbta: 2020-03-31 16:41:32 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva.

2020 m. kovo 31 d. įvykusiame pirmajame naujai išrinktos banko stebėtojų tarybos posėdyje stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Arvydas Salda.
Naujai ketverių metų kadencijai į banko valdybą išrinkti Ilona Baranauskienė, Algirdas Butkus, Mindaugas Rudys, Donatas Savickas, Vytautas Sinius, Daiva Šorienė ir Vita Urbonienė. Pateiktas siūlymas valdybai dėl Algirdo Butkaus kandidatūros į valdybos pirmininko pareigas.

2020 m. kovo 31 d. įvykusiame naujai išrinktos valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Algirdas Butkus, valdybos pirmininko pavaduotojais – Donatas Savickas ir Vytautas Sinius.

Papildomą informacija:
Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas, tel. (8 41) 595 602, donatas.savickas@sb.lt