Paskelbta: 2020-03-31 16:25:39 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2020-04-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000630071
Išpirkimo diena                                             2023-04-01
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           78 000 000
Pavedimų knyga                                          LTGB001023D
Atkarpos dydis, %                                        0,1
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                2021-04-01
                                                                     2022-04-01
                                                                     2023-04-01
                                                                                                                           

                                                                       

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

    

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.