Paskelbta: 2020-03-31 15:35:34 CEST
AB Šiaulių bankas
Metinė informacija

Metinė informacija

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Pateikiame 2019 m. metinę informaciją, kurią sudaro audituotos AB Šiaulių banko ir jo grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas.   

Papildoma informacija:
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas, tel. (8 41) 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas


2019-metine lt.pdf