Paskelbta: 2020-03-31 15:05:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2020 metų 2 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

 Vasaris
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos115,2 mln. Eur100,6 mln. Eur14,5 proc.
Koreguota EBITDA*26,8 mln. Eur25,2 mln. Eur6,3 proc.
    
 Sausis - vasaris
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos226,8 mln. Eur228,9 mln. Eur-1,0 proc.
Koreguota EBITDA*59,0 mln. Eur55,3 mln. Eur6,7 proc.


„Ignitis grupės“ pajamos 2020 m. sausio-vasario mėn. siekė 226,8 mln. eurų ir buvo 1,0 proc. mažesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (228,9 mln. eurų). Neženklų Grupės pajamų mažėjimą lėmė mažesnė parduotų dujų kaina verslo klientams bei mažesni dujų tiekimo tarifai buitiniams vartotojams.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio-vasario mėn. siekė 59,0 mln. eurų – 6,7 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (55,3 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt