Paskelbta: 2020-03-31 12:21:59 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-31 12:21 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 26,8897 50,5086 698,2483 194470,9586
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,5336 23,2807 39,3107 748627,5503
INVL Baltijos fondas 29,2628 14,246074 2,9553 195787,194810

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com