Publicēts: 2020-03-31 08:01:32 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu

Rīga, Latvija, 2020-03-31 08:01 CEST -- Biržā Nasdaq Riga 2020. gada 1. aprīlī notiks Latvijas valsts vidēja termiņa obligāciju papildu emisijas izvietošana konkurējošajā daudzcenu izsolē.

 

Latvijas valsts vidēja termiņa obligāciju izsoles raksturlielumi:

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Dzēšanas datums Fiksētā ienākuma izmaksas
datumi
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Konkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Norēķinu datums
LV00005 50101 LVGA000022A 1 000 20.03.2022. 20.03.2021. 20.03.2022. 01.04.2020.
10:00-12:00
Nav Noteikts 03.04.2020.

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 4. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,17 miljardi EUR.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.