Paskelbta: 2020-03-30 17:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pasirašius atitinkamą susitarimą, buvo suteikti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:

  • SGD išdujinimo pajėgumai 949.191.600 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
  • SGD išdujinimo periodas: nuo 2020 m. birželio 7 d. iki 2020 m. liepos 4 d.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.


Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.