Publicēts: 2020-03-30 16:06:04 CEST
Sakret Holdings
Investoru ziņas

CORRECTION: Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS ārkārtas akcionāru sapulci (papildināta ziņa)

Sabiedrība informē, ka 2020. gada 25. martā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par papildus aizņēmumu no AS BlueOrange Bank.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt Sabiedrības meitas uzņēmuma SIA “Sakret”, reģistrācijas Nr. 40003622109, juridiskā adrese: “Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, valdes pieņemto lēmumu papildus aizņēmumam 400 000 EUR (četri simti tūkstoši eiro) apmērā no AS BlueOrange Bank, vienotais reģistrācijas Nr. 40003551060, kā arī grozījumu izdarīšanu nodrošinājumu līgumos, kurus Sabiedrība sniegusi SIA “Sakret” saistību nodrošināšanai atbilstoši iepriekš minētajam aizņēmumam.

Sarunas ar AS BlueOrange Bank par papildus finansējuma piesaistīšanu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai tika uzsāktas 2019.gada decembrī. Sabiedrības saimnieciskā darbība šobrīd notiek saskaņā ar iepriekš apstiprinātiem plāniem, līdz ar to šis finansējums nav saistīts ar koronavīrusa COVID-19 izplatību.

         A.Ziedonis
         valdes loceklis
         mob.+371 28459577