Publicēts: 2020-03-30 16:01:04 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Izmaiņas - kupona maksājums 2020. gada 28. aprīlī

Ņemot vērā, ka 2020.gada 12.martā Latvijā  ir izsludināts ārkārtas stāvoklis (saskaņā ar COVID -19 pandēmiju),  2020. gada 28. aprīlī plānoto kupona maksājuma izmaksu,  pamatojoties uz prospekta 5.8. punktu izlemts, neizmaksāt, jo nākotnē maksājuma izmaksa varētu apgrūtināt naudas plūsmu uzņēmumā.

Tika pieņemts lēmums:

  1. neizmaksāt 2020. gada 28. aprīļa  kupona maksājumu;
  2. ar  2020. gada 28. aprīli palielināt vienas obligācijas nominālvērtību uz 1 828.03 EUR

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         Tel.:: + 371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv