Paskelbta: 2020-03-30 12:31:01 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-30 12:31 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 26,9782 59,9206 154,0606 195118,6983
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,6506 0 2445,6703 748643,5803
INVL Baltijos fondas 29,3282 53,330584 47,14836 195775,904036

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com