Paskelbta: 2020-03-30 11:11:22 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. kovo 30 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630071
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB00023D
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB00023D
Atsiskaitymo data 2020-04-01
Išpirkimo data 2023-04-01
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,050
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,113
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,160
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 110 000 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 78 000 000,00
Apyvarta, EUR 77 970 329,10

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com