Paskelbta: 2020-03-30 08:30:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2020 m. kovo 18 d. paskelbė šaukianti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 9 d. adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 9 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, darbotvarkė, sprendimų projektai:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=928442&messageId=1169763

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 264 pratęsus karantino Lietuvos Respublikoje galiojimą iki 2020 m. balandžio 13 d. 24 val., Bendrovė informuoja, kad 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks, tačiau Bendrovės akcininkai primygtinai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

__________

Alternatyva Nr. 1:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu (breinfo@invl.com), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

__________

Alternatyva Nr. 2:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu breinfo@invl.com.

Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.

__________

Alternatyva Nr. 3:

Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2020 m. balandžio 9 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą. Primename, kad Bendrovės akcininkų susirinkimo pradžia: 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).

Akcentuojame, kad karantino metu privalu laikytis saugumo rekomendacijų dėl saugos priemonių naudojimo, atstumo išlaikymo.

__________

Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas 2020 m. balandžio 9 d. pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=928442&messageId=1169763

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com


Priedas


INVL Baltic Real Estate_Balsavimo raštu biuletenis.pdf