Paskelbta: 2020-03-27 17:00:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB taikoma atnaujinta dividendų politika

2020 m. kovo 27 d. LITGRID AB valdyba priėmė sprendimą UAB „EPSO-G“ valdybos 2020 m. vasario 7 d. sprendimu patvirtintą UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atnaujintą dividendų politiką LITGRID AB taikyti pilna apimtimi (1 priedas).

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė

Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


Dividendu_politika-PATVIRTINTA.pdf