Publicēts: 2020-03-27 10:25:17 CET
Sakret Holdings
Investoru ziņas

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS ārkārtas akcionāru sapulci

Sabiedrība informē, ka 2020. gada 25. martā sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par papildus aizņēmumu no AS BlueOrange Bank.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt Sabiedrības meitas uzņēmuma SIA “Sakret”, reģistrācijas Nr. 40003622109, juridiskā adrese: “Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, valdes pieņemto lēmumu papildus aizņēmumam 400 000 EUR (četri simti tūkstoši eiro) apmērā no AS BlueOrange Bank, vienotais reģistrācijas Nr. 40003551060, kā arī grozījumu izdarīšanu nodrošinājumu līgumos, kurus Sabiedrība sniegusi SIA “Sakret” saistību nodrošināšanai atbilstoši iepriekš minētajam aizņēmumam.

         A.Ziedonis
         valdes loceklis
         mob.+371 28459577