Avaldatud: 2020-03-26 15:10:28 CET
Trigon Property Development
Börsiteade

Olulise osaluse muudatus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab  AS Trigon Property Development Group börsi olulise osaluse muutusest.

AS-le Trigon Property Development on aktsionärilt laekunud informatsioon aktsiate ostutehingute kohta. Madis Talgre poolt 23.03.2020 teostatud ostutehingute tulemusel suurenes tema osalus AS-s Trigon Property Development üle 5%. Tänase seisuga omab Madis Talgre kokku 5,23% AS Trigon Property hääleõiguslikest aktsiatest.

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com