Paskelbta: 2020-03-26 12:33:40 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. kovo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-03-26 12:33 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. kovo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 27,6704 140,1834 2,6462 195200,8772
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,6001 30,9542 1844,6154 751110,252
INVL Baltijos fondas 29,134 0 0 195965,915805

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com